1. 4. 2021

Na dnešním jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva Středočeského kraje, kde nás zastupuje naše expertka na zemědělství Kateřina Pazderů, byly projednány možnosti výsadby přidružené zeleně v okolí silnic a cest.

V současné době kraj provádí pasportizaci zeleně v okolí silnic na svém území, při hodnocení bude mít slovo i dendrolog Správy a údržby silnic. Cílem hodnocení je vytipovat dopravní komunikace, kde by bylo možné vysázet nová stromořadí, případně dosázet chybějící stromy, zejména s ohledem na stanovištní podmínky, na hydrologické poměry a konkrétní dopravní situaci.

Krajská koalice zároveň přijme opatření na údržbu stávajících výsadeb a připraví metodiku pro výsadbu v okolí komunikací, tak aby vysazené stromy nebyly následně poškozeny při údržbě okrajů silnic.

Aleje kolem silnic nejen poskytují stín, ale také tlumí hluk, zachycují prach, fungují jako větrolamy a přispívají k zadržování vláhy.