6. 1. 2021

Na svém prosincovém jednání berounské zastupitelstvo rozhodlo o zařazení řady návrhů do započaté změny územního plánu města. Největší kontroverze vzbudily návrhy na změnu využití pozemků v lokalitě Na Ptáku. Kontroverze jsou na místě. Jedná se o tisíce m2 luk, lesů a polí doposud bez infrastruktury, přístupné jednou úzkou silničkou přecházející v cyklostezku Po stopách českých králů. Tyto pozemky by se měly změnit z orné půdy a trvale zatravněné plochy na stavební parcely pro individuální bydlení…

V Berouně a okolí přitom už zanikly tisíce hektarů polí a luk pro výstavbu satelitů. Jenže s jejich výstavbou nenásledoval nárůst občanské vybavenosti. Satelity jsou tak bez odpovídající infrastruktury, jako je dostupná veřejná doprava, místa ve školkách a školách, nebo lékařská péče. Další stovky nových obyvatel by tak jen zhoršili už tak neuspokojivou situaci pro místní. 

Zastupitelstvo v případě lokality Na Ptáku těsnou většinou rozhodlo o tom, že by se nejprve měla zpracovat územní a ekonomická studie a bod byl vyňat z projednávání. Z vizualizace a základní obeznámenosti se situací v dané lokalitě je ale zřejmé, že zpracovávat pro toto území studii o přínosnosti změny na stavební pozemky, by bylo nehospodárným nakládáním s finančními prostředky města.

 

Foto: FB Beroun sobě

Ztráta orné půdy je jedním ze zásadních a neřešených problémů Česka. Ročně mizí stovky hektarů kvůli individuální, průmyslové i infrastrukturní výstavbě. V některých případech může být taková změna opodstatněná, ale lokalita Na Ptáku takovým případem rozhodně není. Jediným, kdo by měl ekonomický profit je případný developer, který by zde po změně územního plánu mohl nasázet jeden rodinný domek vedle druhého. Město by v lepším případě zaplatilo přívod kanalizace, v horším by platilo i za rozšíření komunikace a následně pak údržbu silnice a chodníků. A samozřejmě je k tomu třeba připočíst náklady na výstavbu doprovodné infrastruktury – chybějící místa ve školách a školkách už byla zmíněna.

Návrh kritizuje i krajská zastupitelka za Zelené Jana Krumpholcová: “Tento záměr považuji za ekonomicky i ekologicky nezodpovědný. Město by se mělo rozvíjet „od středu“, v prolukách širšího centra či v okrajových částech. Plánovat výstavbu na zelené louce bez dostupné infrastruktury není v současné nepříznivé ekonomické situaci na místě.”

Nepřekvapí, že proti záměru možné změny územního plánu v této lokalitě, ale i proti vypracování studií o proveditelnosti záměru přeměnit toto území na stavební parcely vznikla petice, kterou stojí za to svým podpisem podpořit.

Soňa Mikešová

předsedkyně Středočeských Zelených