11. 4. 2020

V době masivního vzepětí občanské společnosti a velkého nasazení dobrovolníků předkládají poslanci za KSČM návrh zákona, který má ochromit spolky a nevládní organizace. Zelení apelují na poslance demokratických stran, aby návrh zákona o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím co nejdřív zamítli. Návrh, zveřejněný na stránkách Poslanecké sněmovny, se snaží radikálně omezit financování spolků a občanských iniciativ ze státního rozpočtu. „Návrh komunistických poslanců považuji za útok na občanskou společnost a snahu oslabit jeden z pilířů demokracie v České republice,” komentuje tuto snahu Michal Berg, spolupředseda Zelených. „Je neuvěřitelné, že s ním KSČM přichází v době nouzového stavu, ve kterém mnohé neziskové organizace s vypětím všech sil suplují stát tam, kde nedokáže adekvátně reagovat,” dodává.

V textu zákona se uvádí, že ‚“Dotace lze poskytnout pouze na realizaci projektů příjemců, jež přispívají k naplňování cílů státní politiky, vyplývajících z hlavních oblastí státní dotační politiky schválených vládou“. O dotace by navíc mohly žádat jen organizace z oblasti kultury, vzdělávání a zdravotních a sociálních služeb. „Návrh je zjevným atakem na spolky, které se věnují ochraně přírody a krajiny, na spolky, které se věnují protikorupční činnosti a obecně na všechny organizace, které jsou kritické vůči vládě. Zjednodušeně řešeno, návrh se nepokrytě snaží zavést do financování nevládního sektoru princip ‘drž hubu a krok’,” komentuje návrh Michal Berg, spolupředseda Zelených.

„Hájit veřejný zájem v oblasti životního prostředí automaticky neznamená hájit rozhodnutí vlády. Právě naopak, volení zástupci mají být vystaveni veřejné oponentuře a tuto oponenturu je zcela správné platit právě z veřejných peněz. Veřejný život financovaný z peněz občanů nelze redukovat na plnění vládních usnesení,“ uvedla Magdalena Davis, spolupředsedkyně Zelených. „Svobodná a demokratická společnost se neobejde bez silného sektoru nevládních organizací. Považuji za zcela absurdní představu, že by divadlo nedostalo dotaci od Ministerstva kultury, protože jeho repertoár ‘nesměřuje k naplňování státní politiky’. Tento pokus o cenzuru je potřeba důrazně odmítnout,“ dodává Davis.

Navrhovaný zákon by navíc přinesl pro neziskové organizace mnoho praktických komplikací. „Je zjevné, že jej psal někdo, kdo činnost neziskového sektoru vůbec nezná a jeho motivací je zejména posilovat předsudky, které o důležité činnosti tisíců organizací rozšiřují populisté,” komentuje dále Magdalena Davis, „návrh stanovuje omezující časové podmínky pro dotační programy nebo limituje možnosti spolufinancování, navrhuje také nepřiměřené milionové pokuty. Nakládání s financemi státu přitom už dávno řeší v mnohem širší rovině zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.”

Kontakt:
Petr Kučera | petr.kucera@zeleni.cz | 777 965 776