3. 12. 2019

Třetí prosinec je od roku 1981 prohlášen Valným shromážděním OSN Mezinárodním dnem zdravotně postižených osob. Dle Českého statistického úřadu bylo v roce 2018 v České republice 1 152 000 osob se zdravotním postižením, tedy 13% české populace. Z nichž cca 100 000 není schopno si bez pomoci jiné osoby obstarat životní potřeby, například připravit si jídlo nebo se dostat ven z domova.

„Program Zelených je založen na úctě k ústavnosti, životnímu prostředí a vzájemné solidaritě. Každý zákon musí reflektovat tyto tři hodnoty, včetně potřeb zdravotně postižených, aby mohli vést plnohodnotný život a být aktivními členy společnosti. Pomoc zdravotně postiženým musí patřit mezi pilíře sociální politiky,“ zdůrazňuje Petr Štěpánek, předseda Strany zelených.

Patří sem lidé, kteří mají postižení vývojová, intelektová, zraková, sluchová, pohybová, poruchy učení, osobnosti, alergie a tak dále. Postižení lidé se mohou setkat s diskriminací právě na základě svého postižení a tato diskriminace se nazývá ableismus.

„Tato diskriminace se týká všech oblastí života, například vzdělávání, zaměstnávání, zdravotní péče, mezilidských vztahů nebo reprezentace v médiích či rozhodovacích orgánech. Bývá bohužel v České republice pravidlem, že v orgánech týkajících se některých postižení jsou lidé s daným postižením v menšině, pokud tam vůbec jsou, a místo nich tam zasedají jejich příbuzní. Je to ale totéž, jako kdybychom měli orgán zabývající se ženskou otázkou, seděli tam převážně muži, a na námitky se reagovalo tím, že několik z nich má manželku, dceru nebo sestru,“ říká Ivana Recmanová, zástupkyně vedoucího Odborné sekce pro lidská práva Strany zelených a členka poradního orgánu pro lidi s postižením ombudsmanky ČR, která má kombinované postižení.

Převzato z webu Zeleni.cz.