29. 8. 2017

„Je nezbytné ochránit před vlivy kamionové dopravy i obyvatele Středočeského kraje,“ uvedl Petr Štěpánek (lídr Zelených pro Středočeský kraj) ve svém dopise ministru dopravy ČR Danu Ťokovi. Reaguje tak na schválený zákaz vjezdu kamionů do Prahy. Zákaz by měl platit i na Jižní a Štěrboholské spojce a na Spořilovské. Tedy po trase, kterou dnes využívá asi deset tisíc kamionů denně místo nedostavěné východní části okruhu, která má spojit dálnice D1 a D11. Do dostavby úseku 511 pražského okruhu může být pro přepravu kamiónů ve Středočeském kraji využit systém RoLa, tj. doprava kamiónů po železnici. Tento systém je dlouhodobě využíván v zahraničí a byl použit také v České republice mezi Lovosicemi a Drážďany, kdy se překlenovalo období výstavby dálnice D8.

Petr Štěpánek proto vyzval ministra dopravy Dana Ťoka, aby tato opatření realizoval a ochránil tak obyvatele středočeských obcí a Prahy minimálně do doby, než stát dostaví úsek 511 silničního okruhu kolem Prahy. Nadměrný hluk způsobený dopravou patří k nejrozšířenějším škodlivým vlivům na člověka a trvalá hluková zátěž způsobuje lidem řadu závažných zdravotních a sociálních problémů. K hluku se navíc připojuje i obtěžování prachem, zplodinami a vibracemi. V oblasti jsou dlouhodobě překračovány imisní limity, zejména hodnoty karcinogenního benzo(a)pyrenu a prachových částic (PM), které jsou jednou z nejvýznamnějších znečišťujících látek, které poškozují lidské zdraví, způsobují respirační onemocnění a poškozeni  dýchacího ústrojí, kardiovaskulární choroby a rakovinu.

Petr Štěpánek zákaz vjezdu kamionů na Spořilovskou a další opatření ke snížení zátěže způsobené nadměrnou kamionovou dopravou podporuje. „Situace na Spořilově a v dalších lokalitách je neudržitelná, ale řešení, které uleví lidem v Praze, však nesmí být na úkor obyvatelů Středočeského kraje“ zdůraznil a věří, že ministr dopravy bude okamžitě reagovat na současnou situaci, aby zákaz vjezdu kamiónů neohrozil středočeské obce.