Na Krajské konferenci KO SZ Středočeský kraj 26. listopadu 2016 byl zvolen předseda krajské organizace (KO), 2 místopředsedkyně KO a členky a členové rady krajské organizace (RKO). Jejich mandát je dvouletý.

RADA (RKO)

Michal Trkan (předseda)
Jana Krumpolcová
Jiří Čejka
Daricha Moravčíková
Soňa Mikešová

REVIZNÍ KOMISE

Jan Dytrych (předseda)
Petr Vacíř
Václav Vidím

ZÁSTUPCI KRAJE V REPUBLIKOVÉ RADĚ (RR) 

Michal Trkan (člen RR)
Jiří Čejka (volený zástupce)
Karolína Nováková (volená zástupkyně)