20. 12. 2017

Vážení členové SZ ve Středočeském kraji, na základě usnesení RKO SZ Stč. kraje ze dne 17.12.2017 svolávám krajskou
konferenci KO SZ Středočeského kraje.

Termín: 27.1.2018, 10.00
Místo: nejpravděpodobněji Kolín, bude upřesněno do 12.1.2018
Klíč pro volbu delegátů: 1:3

Hlavní body programu:

  • Zpráva o činnosti RKO v roce 2017
  • Zpráva o hospodaření KO v roce 2017
  • Projednání a schválení rozpočtu KO na rok 2018
  • Projednání a schválení plánu činnosti RKO na rok 2018
  • Zhodnocení výsledků sjezdu
  • Volba člena KRK

Předsedkyně a předsedy ZO prosím, aby, pro usnadnění organizace konference, zaslali zápis s delegáty/delegátkami a náhradníky/náhradnicemi nejpozději do 20.1.2018 na e-mail: magdalena.zofkova@yahoo.com. Pozvánka s podrobným programem a dalšími podrobnostmi bude rozeslána do 12.1.2018.

Jiří Čejka
předseda KO SZ Stč. kraje