10. 2. 2019

V sobotu 2. února 2019 proběhla krajská konference středočeských Zelených v Kladně. Konference mimo jiné vyjádřila znepokojení nad situací ve městě Kladně s ohledem na opatření obecné povahy, které území celého města vyhlásilo oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, kvůli němuž noví žadatelé ztrácejí nárok na doplatek na bydlení. „V této věci budeme apelovat i na příslušné orgány Středočeského kraje, aby situaci urychleně řešily“, říká Michal Trkan, předseda středočeské organizace Zelených.

Příslušné opatření, kterým bylo celé území Kladna vyhlášeno tzv. oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, platí od prosince 2017. V takových oblastech podle zákona o hmotné nouzi noví žadatelé ztrácejí nárok na doplatek na bydlení, resp. pokud vlastnické právo nebo právo na užívání bytu atd. nevzniklo před vydáním opatření. Zákon umožňuje obcím na svém území konkrétní místa takto označovat, kladenský Magistrát však bez odůvodnění „ghettem“ prohlásil rovnou celé město.

Krajský úřad již po předběžném posouzení dospěl k závěru, že kladenské opatření bylo vydáno v rozporu se zákonem, který spočívá v nedostatečném zdůvodnění a doložení zvýšeného výskytu sociálně nežádoucích jevů či zdůvodnění, proč je opatření aplikováno plošně na celé Kladno.
Rovněž Krajský soud dospěl k závěru, že ustanovení zákona o hmotné nouzi, na základě kterých bylo kladenské opatření vydáno, je v rozporu s ústavním pořádkem ČR. Následně se Krajský soud připojil k řízení před Ústavním soudem, které bylo v prosinci 2017 podáno skupinou senátorů a které navrhuje zrušení těchto částí zákona.

Žádné z těchto řízení však stále nebylo uzavřeno a opatření má značné dopady na mnoho osob v tíživé životní situaci, ať už se jedná o rodiny v hmotné nouzi, matky samoživitelky či seniory s celkovou výší příjmů do 1,3 životního minima. Tito lidé se např. nemohou po Kladně odstěhovat ze zdravotně nevyhovujícího bydlení a např. lidem na ubytovnách se vlivem opatření ještě více zmenšují již tak malé šance se z nich dostat a nepřímo je nutí k opuštění města.

Hromadný případ již nastal v prosinci 2018 v ubytovně v Kladně „Na kopečku“, jejíž majitel opakovaně po řadu dní nezajišťoval dodávky vody. Díky spolupráci sociálního odboru Magistrátu Kladna, neziskových organizací a později i zapojení azylových domů v Kladně se podařilo některým domácnostem pro měsíc leden zajistit dočasné ubytování v ubytovnách, poté měly tyto domácnosti možnost využít Azylový dům – pro jednotlivce (muži, ženy) a pro matky s dětmi (bez otců), kde byla během ledna uvolněna kapacita a kde by jedině na území Kladna doplatek na bydlení mohli pobírat. Takové řešení je však pouze dočasné a nedostatečné, podobná situace se navíc může v budoucnu opakovat i na dalších kladenských ubytovnách.

Za poslední rok také na Kladně narostl zájem o služby azylových domů pro rodiny s dětmi, které již tak mají dlouhodobě naplněnou kapacitu a kde je možné zůstat max. rok. Jsou evidovány případy, kdy po nepřiznání doplatku na bydlení došlo k rozpadu rodin a umístění dětí do zařízení náhradní péče, neboť bez doplatku na bydlení už nemohla rodina bydlet společně.

Vyloučení části obyvatel z možnosti bydlet na území Kladna svými dopady přesahuje působnost samotného Kladna, neboť tito lidé si musí následně hledat bydlení jinde, např. v okolních obcích. Kladenské opatření tak má dopady nejen v samotném Kladně, ale svými dopady ohrožuje sociální smír a sociální soudržnost i v jiných částech Kraje a je na orgánech Středočeského kraje aby se tímto problémem zabývaly a řešily jej“, dodává Michal Trkan.