7. 1. 2020

Vizualizace vodního stupně, který nevznikne. Ředitelství vodních cest, licence: CC BY-SA 3.0.

Po čtrnácti letech a proinvestovaných 625 milionech korun skončilo hodnocení vlivu plánovaného jezu u Děčína na životní prostředí s tím, že se tento plavební stupeň nepostaví. Stát tak skrze Ředitelství vodních cest ČR utratil obrovskou částku na projekt, u kterého bylo od počátku nabíledni, že nemá šanci na realizaci kvůli zásadním negativním dopadům na životní prostředí. „Buďme za to rádi,“ dodává Petr Štěpánek, předseda Strany zelených, „neboť odhadovaná cena vybudování plavebního stupně v Děčíně byla odhadována na 5 miliard korun a zesplavnění do Pardubic by mělo stál další 4 miliardy. Taková investice by se přitom státu nikdy nevrátila. Ušetřené peníze by měly být investovány do rozvoje osobní i nákladní železniční dopravy a do nápravných opatření v krajině.“

Senátor Petr Orel zvolený za Zelené a dlouhodobý odpůrce vzniku kanálu DOL k tomu dodává: “Je dobře, že se plánovaná realizace plavebního stupně na Labi u Děčína realizovat nebude. Nelze vyhandlovat naše přírodní bohatství za nejisté zisky v budoucnu. Proti stavbě byli přitom nejenom ekologické organizace a ekologicky smýšlející politici, ale ve svém odborném stanovisku jej odmítla i Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR.”

Komise logicky argumentovala, že by bylo vhodnější využít volné kapacity na železnici nebo na dostavěné dálnici D8. Za zadáním studie proveditelnosti megaprojektu průplavu Dunaj-Odra-Labe vidí tlaky zájmových skupin usilujících o nevratné přesměrování několikamiliardových částek ze státního rozpočtu do soukromých rukou s cílem zhodnotit soukromý majetek v podobě pěti desítek předlistopadových zastaralých lodí, které nebyly stavěny na mělký ponor za sníženého stavu Labe. Aby se tyto lodě mohly po Labi plavit, vyžadovalo by to výstavbu betonových pro vodu nepropustných ploch ve volné krajině.

Petr Globočník, předseda Zelených v Ústeckém kraji pak vidí mnohem palčivější problémy svého kraje, než je sen o zesplavnění Labe: „Tady na severu potřebujeme investovat do úplně jiných věcí. Potřebujeme zlepšit školství, podpořit malé a střední podniky, které by tu zvýšily zaměstnanost, podporovat turistiku, protože byť severní Čechy ani Ústecký kraj v médiích neoplývají aurou přitažlivosti, ve skutečnosti je tu nesmírně krásná krajina a kulturní bohatost. Zkrátka bych byl rád, aby stát a potažmo kraj investoval do lidí a ne do železa a betonu v řece.“

Soňa Mikešová
členka rady krajské organizace a předsedkyně Zelení Říčany