3. 10. 2017

Zažil to snad každý, kdo se vydává občas na procházku do lesa. Místo majestátního klidu a chládku lesa, ze dne na den spoušť. Tam, kde ještě před týdnem rostly stovky stromů, dnes je pusto. Chápeme, že jedním ze smyslů pěstování lesa je dřevo. Je ale nutné hospodařit takto? Není. Známe lepší cestu. Zelení prosazují certifikaci lesů, podmiňující šetrné lesní hospodaření.

Navrhujeme využít letitých zkušeností z provozů Lesů hl. m. Prahy, Nestátních lesů Svitavsko a lesů spadajících do Krkonošského národního parku a prosadit hospodaření podle certifikátu FSC (Forest Stewardship Council). Je to nástroj, jak moderně pěstovat les pro budoucí generace.

Standard FSC je založen na dodržování deseti pravidel. Podnik musí dodržovat všechny právní normy a mezinárodní úmluvy. Důležitou zásadou je respektování majetkových práv. Zásadní je podpora místních obyvatel i mimoprodukčních funkcí lesa. Sociální a lokální ekonomické aspekty jsou prvořadé. Les nesmí být drancován a není dojnou krávou na peníze. Lesní podniky se zavazují podporovat biodiverzitu a ekologické procesy. Důležitá je podpora ochranářsky cenných míst. Celý proces hospodaření podléhá dlouhodobému plánování, monitoringu a hodnocení.

Cílem moderního hospodaření v lesích je omezení pasečného hospodaření, známého jako holoseč. Přírodě nejbližším způsobem pěstění lesa je výběrné hospodaření. Stromy v porostu mají různý věk a lesní hospodáři vybírají ty jedince, kteří jsou zralí na pokácení. Mezitím les průběžně prořezávají, probírají a prosvětlují. Nikdy však nezůstane v lese holina. Navíc odpadá potřeba uměle zalesňovat za nemalé peníze. Pod korunami vzrostlých stromů se klubou další stromy a pod těmi další, ještě mladší stromy. Je zde několik generací a les připomíná prales.

Výsledkem je i respektování mimoprodukčních funkcí lesa. Do budoucna musíme počítat s častým suchem a erozí životodárné půdy, které budou činit obnovu lesa stále náročnější. Často se také zapomíná na druhovou rozmanitost nejen stromů, ale i dalších rostlin, hub a živočichů. Obecná poučka z ekologie platí, čím více druhů, tím vyšší ekologická stabilita. Naopak monokultura (typicky smrk) je poukázkou na obrázky mrtvých stromů na vrcholcích hor.

Hospodaření v lesích musí být více trvale udržitelné a založené na ekologických principech. Les je živý organismus, nejen stroj na peníze.

Les by měl dávat slušnou práci místním lidem

Podnik certifikovaný FSC se zavazuje, že bude podporovat šetrné a trvale udržitelné hospodaření nejen z pohledu ochrany přírody. Zvláštní rozměr má sociální přístup. Les musí dávat práci místním lidem a společnostem. Práce v lese je mimořádně těžká a odborná. Nesmí být prací podřadnou, pro nejlevnější pracovní sílu. Za odvedenou práci musí být přiměřená odměna. Samozřejmostí je respektování práv zaměstnanců a dodržování bezpečnosti.

Doby, kdy Lesy ČR měly vlastní lesní dělníky, jsou ty tam. Zhoršení kvality hospodaření LČR jasně souvisí se způsobem zadávání veřejných zakázek. Obrovský jednorázový objem nepřipouští konkurenci menších firem. Bohužel hlavním kritériem je obvykle jen nejnižší cena. Tu si mohou dovolit velké firmy či agentury, které disponují levnou pracovní silou z řad Ukrajinců, Vietnamců a Romů. Regionální hledisko nebo odbornost nehraje roli. Namísto toho, aby stát podporoval místní obyvatele, vypisují se výběrová řízení šitá na míru velkým hráčům. Ti mnohdy využívají subdodavatelů, které uškubou, co to dá. Nakonec nikdo do lesa nechce, kromě bratra Ukrajince. Nebojíme se být konkrétní, proto uvedeme příklad dvou velkých podniků. Je to Wotan Forest a Uniles. Obě společnosti patří do holdingu Agrofert. Jistě náhoda, že tyto zakázky získávají. Obrázek si udělejte sami.

Certifikace FSC je cesta, jak vyřešit problém zvrácené logiky hospodaření a jak zlepšit stav lesů u nás. Bude to malý krok pro člověka, obrovský skok pro naši přírodu. Zelení tento krok udělají. Udělejte něco pro les a podpořte nás.

Víte, že…

IKEA nechce dřevo z českých lesů?  Je známo, že IKEA se snaží prezentovat svou značku jako přátelskou vůči životnímu prostředí. To, že nechce dřevo vyrostlé pod péčí Lesů ČR (hospodaří nešetrným způsobem PEFC, preferujícím holoseče a rozsáhlé použití chemických přípravků), o něčem svědčí.

V roce 2016 apelovalo 14 firem, například Dřevotvar Jablonné, Papírny Větřní, Jitona, Dřevovýroba Wimmer a další, na vlastníky a správce lesů, aby přistoupili k certifikaci FSC, aby nemusely dovážet dřevo ze zahraničí. Zatím bez úspěchu.

„Co jsem zažil v Lesích vedle Pavla (Drobila), to byly krádeže za bílýho dne“, chlubil se na památné nahrávce poradce bývalého ministra životního prostředí Drobila (ODS) Martin Knetig. Co měl na mysli?

Vilém Jurek, kandidát do Poslanecké sněmovny za Zelené ve Zlínském kraji.
Převzato se svolením autora.

Autor fotografie Chmee2, licence CC-BY-SA 3.0.