13. 12. 2016

Vážení členové SZ ve Středočeském kraji,

na základě usnesení RKO ze dne 8.12.2016 svolávám krajskou konferenci.

Termín: 14.1.2017

Místo a začátek konference: Dobřichovice – Fürstův dvůr (sál Dr. Fürsta),  14.1. 2017 v 10 hod

Čas: 10:00 hod.

Klíč pro volbu delegátů: 1:5

Hlavní body programu:

1. Zahájení konference, volba pracovních orgánů (předsednictva, mandátové, návrhové a volební komise, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu)

2. Vystoupení hostů.

3. Zpráva o hospodaření KO za r. 2016

4. Revizní zpráva KRK za rok 2016

5. Rozpočet KO na r. 2017

6. Založení oblastní ZO Benešov.

7. Volba člena/členky KRK

8. Volba člena/členky RR

9. Plán práce RKO na r. 2017/2018

10. Různé

 

Uvědomujeme si, že se následující víkend koná celostátní sjezd a tudíž bude pro Vás a členky/členy vaší organizace měsíc leden velice časově a obsahově náročný.

Vnitřní předpisy naší strany však stanoví jasné termíny a postup pro uzavření hospodaření KO za rok 2016 a schválení rozpočtu pro rok 2017.

Volbou klíče 1:5 jsme se pokusili vzít v úvahu personální možnosti našich základních organizací a časové vytížení delegátů, jestliže se v daném měsíci koná celostátní sjezd a zároveň neohrozili usnášeníschopnost krajské konference.

Tento klíč je výjimečný, pro příští konference budeme preferovat 1:3.

Zvolené delegáty na krajskou konferenci zašlete prosím do 31.12.2016 na email: jiri_cejka@iol.cz

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

S přáním hezkého dne

 

Jiří Čejka

předseda KO SZ Stč. kraje

Semčice 130, 294 46 Semčice

Tel.: +420 602525756