15. 2. 2016

Vážení členové a členky KO SZ Středočeského kraje,
tímto Vás zvu na krajskou konferenci KO SZ Středočeského kraje, která se bude konat v sobotu 27. února 2016 od 10:00 v Mladé Boleslavi – Dům kultury Mladá Boleslav, Kavárna – restaurace, Dukelská 1093.

Návrh programu krajské konference KO SZ Středočeského kraje dne 27. února 2016:

1. zahájení a volba pracovních orgánů
2. přivítání a vystoupení hostů
3. průběžná zpráva předsedy KO o činnosti KO
4. zpráva krajského pokladníka (včetně revizní zprávy KRK)
5. zpráva KRK o činnosti
6. rozpočet KO na rok 2016
7. volba člena/členky RKO
8. volba členů/členek KRK
9. volba pokladníka/pokladnice KO
10. volba dvou členů/členek RR
11. krajská témata a příprava na krajské volby 2016
12. senátní volby
13. různé

Předem děkuji za Vaši účast na KK.
S pozdravem a budu se těšit na setkání
Radek Klempera
předseda KO SZ Středočeského kraje