24. 7. 2019

Senát Parlamentu ČR dnes projedná zprávu o naplňování ekologické legislativy. Vyhodnocování účinnosti opatření směřujících k zdravějšímu a čistějšímu prostředí pro život všech Evropanů připravuje každé dva roky Evropská komise. Výsledky Česka v této oblasti však nejsou nikterak potěšující. „Především ve vyčištění ovzduší a opětovném využívání cenných surovin by měla česká vláda přidat,“ hodnotí evropskou zprávu Magdalena Davis, 1. místopředsedkyně Zelených, starostka Mníšku pod Brdy a členka středočeských Zelených.

Také senátor za Zelené Petr Orel, který je zároveň zpravodajem senátního tisku, upozorňuje na důležité úkoly, které před námi stojí v oblasti ochrany přírody: „Je nutné, aby v Česku vznikl co nejdříve zákon, který omezí šíření nepůvodních druhů. Toto téma bylo dosud u nás dost opomíjené, teď nás Evropská komise vyzývá, abychom urychleně přijali účinné vnitrostátní předpisy, které zabrání šíření invazivních, nepůvodních druhů.“ Dalšími problémy z hlediska ochrany přírody a krajiny zůstávají i nadále ztráta biodiversity, intenzifikace zemědělství a lesního hospodaření či intenzivní rybníkářství.

Přestože evropská zpráva pozitivně hodnotí výměnu přibližně 80 000 starých a nekvalitních domácích kotlů, stále je třeba vnímat, že domácností, které energeticky neefektivně topí pevnými palivy, která navíc nebezpečně znečišťují ovzduší je v Česku zhruba 300 000. Znečištění ovzduší proto nadále zůstává pro ČR jednou z hlavních výzev. „Vláda by měla přijít s účinným programem postupného ukončení naší závislosti na spalování uhlí a pomoct domácnostem i průmyslu přejít na moderní čisté technologie obnovitelných zdrojů,“ dodává 1. místopředsedkyně Zelených Magdalena Davis.

Také v oblasti nakládání s odpady by měla vláda vyvíjet mnohem větší úsilí. Hlavním způsobem zpracování komunálního odpadu v Česku totiž i nadále zůstává skládkování (48,5%, přitom evropský průměr je 24%). V oblasti recyklace komunálního odpadu je tak Česká republika stále výrazně pod průměrem Evropské unie (v ČR se recykluje 34% odpadu, průměr zemí evropské 28 je 46%). „Již mnoho let chybí nový, pokrokový zákon o odpadech, který by kladl důraz především na předcházení vzniku odpadu, jeho opětovné využití či recyklaci, namísto skládkování. Nedávná novela zákona o obalech je vzhledem k podpoře jednorázových plastových lahví na pivo či obalů na víno krokem zpět“, dodává Magdalena Davis.

Převzato z webu Zelených.