30. 10. 2019

Začátkem měsíce, 2. října, byla zveřejněna 3. aktualizace zásad územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje, což je v podstatě krajský územní plán.
Přestože se jedná o stěžejní dokument pro budoucí rozvoj celého kraje, jeho projednání je před veřejností téměř utajeno. Podrobný popis přípravy je popsán např. na poradně Frank Bold. Vyjma obcí středočeského kraje se ke zveřejněnému záměru může do 45 dní od zveřejnění vyjádřit kdokoliv.

Velkým specifikem středočeského plánování je Praha, která se jako samostatný kraj, ale krajskému plánování vymyká a jedinou možností je spolupráce mezi kraji.

Ze zásad se ale zdá, že navzdory velkému počtu středočechů, kteří dennodenně do Prahy dojíždějí za prací nebo vzděláním, je zejména hromadná doprava v okolí Prahy spíše opomenuta. Jádrem zásad se tak stávají zejména velké dopravní stavby a opatření v hromadné dopravě se omezují zejména na obecná prohlášení, např. „vytvářet podmínky pro zlepšení dopravní obslužnosti vyšším uplatněním hromadné dopravy ve svém spádovém obvodě“ (čl. 79 b) a využití stávající infrastruktury (čl. 150).
Ani aktualizace v tomto směru příliš nemění.

Drobným posunem je deklarovaná podpora hromadné dopravy a „odstraňování dopravních závad“ (čl. 5 aktualizace), která ale zůstává v obecné rovině a bez viditelných následků v dalším textu.

V blízkém okolí Jesenice, města, ve kterém žiji, se pouze objevuje tramvajová trať Opatov – Čestlice, kde je stávající dopravní situace pro autobusy snad ještě horší než na trase Jesenice – Opatov. V autobusové dopravě pak aktualizace pouze přidává preferenci oddělených koridorů pro autobusy. To ale při stávající infrastruktuře znamená spíše rozšíření stávajících komunikací a i tento postup není nikde zmíněn.

Bohužel nejproblematičtější stavby, dálnice D3 a Vestecká spojka, již součástí zásad jsou a se změnou se na nich nic nemění. 

Mimo dopravní projekty, pak stojí za zmínku podpora výsadby zelených pásů, zejména v oblastech vysoce zemědělsky využívaných, jaké jsou okolo Jesenice.

Vlastimil Zíma
člen jesenických Zelených