26. 4. 2017

V sobotu 22. dubna proběhla v příjemném prostředí restaurace Švejk v Příbrami krajská konference Strany zelených Středočeského kraje, které se zúčastnilo 24 delegátů základních organizací, pět členů rady krajské organizace (RKO) a osm hostů. Hlavním bodem programu byla volba prvních pěti kandidátů na kandidátní listinu Středočeského kraje pro parlamentní volby do PSP ČR, které se budou konat na podzim tohoto roku. Na tento bod však nakonec došlo až v odpoledních hodinách, dopoledne strávili delegáti diskusí s hosty, zejména pak s předsedou strany Matějem Stropnickým.

Diskuse se mimo jiné týkala i tzv. kauzy Martin Čáslavka, neboť mnozí delegáti byli průběhem této kauzy znepokojeni. Hosté z Pražské KO též informovali Středočechy o usnesení pražské krajské konference, ve kterém vyzývají předsednictvo SZ k odvolání Martina Čáslavky z volebního týmu. Stejné usnesení posléze navrhl i člen Středočeské RKO, Petr Tomáš, většina delegátů se však při volbě zdržela a usnesení krajskou konferencí tedy schváleno nebylo.

Petr Tomáš následně odstoupil z funkce člena RKO. V odpoledních hodinách pak proběhla volba kandidátů na prvních pět míst kandidátky Středočeského kraje. Jejich jména budou zveřejněna poté, co je schválí republiková rada.

Za RKO SZ Středočeského kraje: Magdalena Davis